Đăng ký tài khoản

Click vào button đăng ký để tạo tài khoản

Chọn khóa học

Chọn khóa học bạn quan tâm trong hàng trăm khóa học của Phố Wall.

Kích hoạt khóa học

Click kích hoạt khóa học, nhập thông tin theo hướng dẫn từ Phố Wall.

Tiến hành học

Kết nối thiết bị với internet để học bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Quy trình đào tạo